Konvojen

BIO. ANDRAVÄRLDSKRIGSDRAMA. Norge, 2023. Konvoi. Regi: Henrik Martin Dahlsbakken. Med: Anders Baasmo, Tobias Santelmann, Heidi Ruud Ellingsen, Preben Hodneland, Adam Lundgren. Åldersgräns: 11 år. Längd: 1.44.

Konvojen är inspirerad av vapentransporten över Atlanten med kodnamn PQ 17, den 27 juni–10 juli 1942 från USA till Sovjetunionen via Island. På vägen avvek den brittiska eskorten för att möta en förmodad men aldrig verkställd tysk attack från krigsfartyg i norska hamnar. Ett felbeslut med katastrofala följder.

Konvojens fartyg skingrades på olika rutter för att minimera förlusterna men blev i stället lätta byten för fienden. Väl framme i Archangelsk – i filmen: Murmansk – hade 24 av 35 fartyg sänkts av tyska ubåtar och flygplan.

Tidigare har bland annat Hollywoodfilmen De anföll till sjöss (Action in the North Atlantic, 1943) och Alistair McLeans romandebut HMS Ulysses (1955) inspirerats av händelserna. Liksom dem är norska Konvojen ett på alla sätt klassiskt men idag väl mossigt berättat krigsdrama med genretypiska rollschabloner.

Kapten Skar (Anders Baasmo med auktoritativt sjöbjörnskägg) är den krigserfarne befälhavaren så beslutsam att genomföra uppdraget att inga förluster eller uppoffringar är för stora. Hans motsats är styrman Mørk (Tobias Santelmann), en krigstraumatiserad räddhare som söker varje chans att vända tillbaka till säker hamn.

Svenske Johan (Adam Lundgren) bemannar fartygets luftvärnskanon med sammanbitna tänder och actionbrunstvrål när fienden bjuder upp till krigsdans. Resten av manskapet domineras av osäkra tonåringar som ännu inte härdats i krigets stålbad. Den enda som sticker ut är den tuffa kvinnliga radiotelegrafisten, Ragnhild (Heidi Ruud Ellingsen).

Regissören Henrik Martin Dahlsbakken, som i fjol floppade med konstnärsbiografin Munch, och hans trio manusförfattare har gjort en film snarlik Tom Hanks-produktionen GREYHOUND (2020, finns på Apple TV+). Kärv, nonsensbefriad och varken anfrätt att nationalistisk pompa eller jolmig sentimentalitet. Samtidigt är den med all oönskvärd tydlighet inspelad mot en green screen i ateljé, vilket ger en artificiell bismak till de datoranimerade krigsbilderna.

Filmens tillkortakommanden blir än tydligare i jämförelse med den norska storproduktionen på närbesläktat tema, miniserien KRIGSSEGLAREN (2022, finns på Netflix). I den finns det som saknas i Konvojen: intressanta och mångfacetterade människoporträtt, en oförutsägbar handling och en fysiskt påträngande realism i krigsscenerna, inspelade i verkliga havsmiljöer

© Michael Tapper, 2024. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2024-06-07.