UTFÖRSÄLJNING AV BÖCKER/ BOOK SALE

Mina bokhyllor flödar över. Hjälp mig att rensa dem på gamla titlar så jag får plats med nya. Hundratals böcker – allt från skönlitteratur och serieromaner till böcker om film, historia, konst mm – samt en del filmer (även boxar) finns att köpa från mig (försäljarsignatur: MiTap) på BOKBÖRSEN. Fler titlar (böcker och filmer) kommer efterhand som jag hinner rensa ut. Jag säljer även till andra länder än Sverige men tar inte emot betalningar via PayPal.

My shelves are overflowing with books. Help me clean them from old titles so I have room for new ones. I sell hundreds of book – fiction but also books on film, history, art etcetera  – and some films (including box sets) at BOKBÖRSEN (my seller name: MiTap). More titles will be sold as soon as I have time to clean more shelves. I also sell to countries outside Sweden, but I do not accept payments via PayPal.