Stöd / Support

För svenska läsare

Mitt textarkiv är gratis tillgängligt, men det kostar pengar att hyra in sig på ett webbhotell och det kostar tid att både sköta underhållet och skriva texter exklusivt för hemsidan. För närvarande har sidan i snitt 1 800 besökare varje dag, vissa dagar upp till drygt 4 000 besökare. Om var och en av er sponsrar arbetet med ett litet belopp, gör det stor skillnad. Stöd därför Mitt arkiv via bankgiro 5119–3084 eller via Swish, se QR. Tack på förhand!

For readers outside Sweden

My archive of texts is accessible for free, but it takes money to rent space at a web hosting service, and it takes time to both manage it and write texts exclusively for the site. At the moment, this site has about 2.000 unique visitors per day, some days up to 4.000. If each and every one of you makes a small contribution, it will make a great difference. International visitors, please use PATREON. Thank you.