World on a Wire

Welt am Drahtworld on a wire
Västtyskland 1973
Bluray (import)

Den amerikanske science fiction-författaren Daniel F. Galouye profeterade i romanen Simulacron-3 (1964) om virtuella världar som suddar ut gränserna mellan fantasi och verklighet. Intressant nog finns boken i två radikalt olika filmatiseringar: Hollywoodfloppen 13:E VÅNINGEN (The Thirteenth Floor, 1999) och R.W. Fassbinders nyligen restaurerade miniserie Welt am Draht, där stora delar av hans fasta rollista medverkar. Fassbinder struntar i förlagans imaginära tidsresor för att i stället fokusera på romanens filosofiska undertext med tydlig hänvisning till Platons tes om sinnesintrycken som en skenbild av världen. Scenografin i ett hypermodernt företagslandskap, modell 1970-tal, understryker denna tillvarons kinesiska askar genom en labyrintisk användning av olika rum-i-rummet via speglar, fönster och dörrar. En fängslande framtidsvision på tröskeln till det elektroniska landskap vi nu lever i och genom.

© Michael Tapper, 2013. Sydsvenska Dagbladet 2013-11-08.