Titan A.E.

titan_aeUSA 2000. Animation. Regi: Don Bluth, Gary Goldman. Manus: Ben Edlund, John August, Joss Wheadon. Musik: Graeme Revell. Svenska röster: Kristian Ståhl­gren, Steve Kratz, Jennie Jahns, Andreas Nilsson.

Filmstaden i Malmö

For drygt 20 år sedan lämnade Don Bluth Disney i besvikelse över bola­get konstnärliga utarmning. Med Mrs. Brisby och NIHMS hemlighet (1982) gick Bluth och hans unga tecknarstab tillbaka till en konstnärligt mer ambitiös animadonsstil med rötter i Disneys tidiga produktion på 1930- och 1940-talen.

Men Bluths animation har ironiskt nog för varje ny film han gjort blivit alltmer lik den kantiga, stereotypa och fantasilösa stil som rådde på Dis­ney då han tog farväl. Samti­digt har Disneys animations­avdelning, delvis genom att återerövra sina gamla tekniker från fornstora dagar, fått en konstnärlig renässans de senaste tio åren.

Titan A.E. – A.E. står för After Earth, det vill säga ef­ter jordens undergång på grund av ett krig mellan män­niskor och elaka utomjor­dingar – har visserligen en del välgjorda datoranimationer. Men det är talande att man bäst lyckats med rymdskepp och maskiner.

Allt levande, människor likväl som deras utomjordis­ka fiender och allierade, är däremot så uselt utformade och animerade att man ofta tror sig betrakta något av det sämsta ur de svenska kabelkabel­kanalernas barnprogramut­bud.

Därtill står berättelsen inte BATTLEFIELD EARTH efter när det gäller idiotiska premisser och logiska luckor för sin Star Wars-liknande även­tyrsberättelse. Och inte ens filmens forcerade tempo och bullriga ljudspår kan dölja upphovsmännens brist på idéer.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-08-26.