Battlefield Earth

battlefield_earth_ver1USA 2000. Regi: Roger Christian. Manus: Corey Mandell, J.D. Sha­piro efter en roman av L. Ron Hubbard. Foto: Giles Nuttgens. Musik: Elia Cmiral. I rollerna: John Travolta, Barry Papper, Forest Whitaker, Kim Coates.

Filmstaden i Malmö och Lund

Den av science fiction-författa­ren L. Ron Hub­bard grundade scientologirörelsen har ett ohälsosamt inflytande i många maktstruk­turer i USA, däribland medie­industrin. Och då rörelsens affischnamn, John Travolta, satsade sin rollprestation plus en ansenlig del av sitt spar­kapital höjdes amerikanska debattröster om bojkott. Hade man emellertid läst någon av Hubbards stilistiskt usla och idémässigt torftiga verk kun­de man ha besparat sig besväret.

Filmen, som tämligen troget följer romanförlagan, utspelas år 3000. Efter ett tusenårigt förtryck tar en utrotningshotad och civilisationsmässigt retarderad mänsklighet upp kampen mot sina utomjordiska för­tryckare, psychlonerna. Från stenålder till ett återuppli­vande av högteknologisk know-how från 2000-talet går det emellertid med ljusets hastighet för människorna, och med en klackspark expe­dieras de oändligt mäktigare psychlonerna samt deras hemplanet.

Om Battlefield Earth ska avspegla scientologins fö­regivna ideal om en förhöjd medvetandenivå torde slut­målet vara av modell ap­hjärna. För här har allt logiskt tänkande effektivt tagits bort med ett lobotomisnitt. Exempelvis: Varför skulle utomjordingarna lämna människornas försvarsanläggningar inklusive taktiska kärnvapen oförstör­da i 1 000 år? Och hur i helskotta kan de vara intakta och fullt funktionella efter så lång tid?

Detta och ungefär en mil­jon ytterligare idiotier av sam­ma slag, träaktigt skådespele­ri, korkad dialog, skriande fantasilöshet i berättandet etcetera etcetera är en till­räcklig påfrestning i sig. Än värre är att obildade recen­senter tar filmen som intäkt för att sprida kulturreaktionä­ra floskler om hur imbecill science fiction är. Uppenbarli­gen har en av de mest innova­tiva litterära strömningarna från 1800- och 1900-talen, med namn som Jules Verne, H.G. Wells, J.G. Ballard, William Burroughs, Philip K. Dick, Sta­nislaw Lem, Arkadij och Bo­ris Strugatskij helt gått dessa förfinade själar förbi.

Imbecill var ordet.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-06-04.