Rätt upp i 90-talet!

blast_from_the_pastUSA 1999. Blast from the Past. Regi: Hugh Wilson. Ma­nus: Bill Kelley och Hugh Wilson. Foto: José Luis Alcalne. Musik: Steve Dorff. I rollerna: Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Chris­topher Walken, Sissy Spaceck.

Biopalatset i Malmö

Tvålfagre Brendan Fra­ser repriserar åter sin roll som naivt god­hjärtad och helylleameri­kansk grabb, en roll han hit­tills för enda gången varierat på ett intressant sätt i den av svenska filmimportörer sorg­ligt negligerade GODS AND MONSTERS. Till skillnad från den filmen är Rätt upp i 90- talet! tryggt förankrad i Hol­lywoods mittfåra. Här finns varken något utmanande el­ler överraskande.

Fraser spelar sonen till en lite knäpp vetenskapsman som i Kubakrisens skugga bygger en överlevnadsbun­ker under den idylliska för­ortsvillan. Ett störtande flyg­plan misstas för en sovjetisk missil och familjen flyr ned i bunkern med ett tidlås in­ställt på 35 år. I sin ombo­nande kokong – frusen i tid, kultur och moral – växer fors­karens son upp utan kontakt med utvecklingen på mark­ytan.

Liksom i vårens VÄLKOMMEN TILL PLEASANTVILLE hand­lar det alltså om en kollision mellan ett föregivet mer oskuldsfullt förflutet och en lika föregivet cynisk och de­kadent nutid. I Rätt upp i 90-talet! glorifieras om möjligt än mer kalla krigets Amerika med sina grundmurade patri­arkala normer och könsrol­ler. Med lite välvilja skulle man kunna se de inledande scenerna år 1962 som en ironisk stilisering av ett anti­kverat familjeideal. Frasers hjärtknipande och avväpnande charmiga triumftåg genom Los Angeles som det moderna Sodom är dock när­mast ett propagandanummer för just dessa ideal.

Kvicka replikskiften och fyndiga scener finns, men fil­men hämmas av ett endimen­sionellt typgalleri av rollka­raktärer och intrigens ut­veckling överraskar aldrig. Det mesta stannar vid att va­ra småroliga uppslag. Skratten infinner sig allt­för sällan. Med andra ord handlar det om lättviktig och snabbt bortglömd underhåll­ning.

© Michael Tapper, 1999. Sydsvenska Dagbladet 1999-10-22.