The Right Stuff

right stuffTom Charity The Right Stuff London: BFI Modern Classics 1997

Det mest slående med Tom Charitys bok om Philip Kaufmans film RÄTTA VIRKET (The Right Stuff , 1983) efter Tom Wolfes bästsäljare är att filmen kräver ett betydligt större utrymme för att göra dess berättarmässiga och ideologiska komplexitet rättvisa. I Reagans USA, med polariserade motsättningar, kunde Kaufmans till synes ambivalenta sökande efter sann patriotism vad som verkligen var det rätta virket bakom all offentlig retorik inte tillfredsställa någon. Följaktligen blev filmen en flopp.

Som reportage är Charitys bok dock helgjuten med tanke på utrymmet. NASAs Mercuryprojekt, Tom Wolfes efterforskningar, William Goldmans manus och Kaufmans biografica samt omarbetning av såväl boken som manuset behandlas i väl avvägda koncentrerat. Han nämner också lite i förbigående diskrepanserna mellan fiktion och verklighet samt de mest uppenbara referenserna till framförallt Howard Hawks Endast änglar ha vingar (Only Angels Have Wings, 1939).

Någon mer djupgående analys blir det aldrig. Följaktligen tränger vi aldrig riktigt in i denna rika film, där det klassiska Hollywood möter experimentfilmen, västernfilmen övergår i science fiction som övergår i science fact och där karaktärsdrama möter politisk satir i ett epos över dödsföraktande hjältedåd i kalla krigets tjänst. Kaufman, som för övrigt är en intressant och ofta förbisedd outsider som närmast gjort sporadiska gästspel i Hollywood efter några framgångsrika lågbudgetfilmer på 1960-talet, bestås med en kort biografisk resumé. Det väcker förhoppningsvis ett intresse för hans regikarriär, med underskattade filmer som Det sista bankrånet (The Great Northfield Minnesota Raid, 1971), White Dawn (1974) och Världsrymden anfaller (Invasion of the Body Snatchers, 1978).

© Michael Tapper, 1999. Filmhäftet, vol. 27, nr. 4 (#108), s. 70—71.