American Dharma

USA 2018. Regi: Errol Morris. Med: Steve Bannon, Errol Morris. Längd: 1.35.

Errol Morris American Dharma är en syskonfilm till Alison Klaymans THE BRINK (2019). Båda porträtterar extremhögergurun Steve Bannon strax efter att han sparkats av president Trump, men de tar radikalt olika grepp. Klaymans film är en klassisk fluga-på-väggen-dokumentär som okommenterat följer Bannon på resor, föredrag och massmöten. Och hon lyckas fånga hans nyspråksformulerade glidningar mellan den nationalism han säger sig företräda och de nynazism han säger sig inte vilja ha någonting att göra med men vars idévärld präglar allt han säger.

Morris åker däremot på pumpen när han försöker upprepa framgångskonceptet från sin Oscarsbelönade intervjufilm The Fog of War (2003). Bannon är nämligen expert på att trolla bort besvärande frågor, här i vindlande monologer om Hollywoodfilmer som han menar exemplifierar ”American dharma”.

”Dharma” är ett indiskt begrepp för den lära eller de religiösa regler man bör följa som troende. Bannon gör det till ett sammanfattande begrepp för sina tre moraliska grundpelare: plikt, lojalitet och öde. Andemeningen är densamma som när John Waynes västernhjältar säger ”a man’s gotta do what a man’s gotta do”, vilket i klassisk västernfilm betyder att det är hjältens naturgivna uppgift som vit man att utrota indianer och sprida den europeiska civilisationen.

Wayne är en av Bannons husgudar, särskilt i rollen som psykotisk indianhatare i John Fords THE SEARCHERS (The Seachers, 1956). Filmen är egentligen regissörens uppgörelse med den västernmyt han själv varit med att skapa. Bannon tolkar emellertid rollen som ett hjälteporträtt. Ändå tar Morris, häpnadsväckande nog, inte upp den saken i intervjun. Som så mycket annat.

Enstaka påståenden, bland annat Bannons försök att sudda ut  kopplingen mellan nynazism och vit makt-rörelserna, kontras som i The Brink med talande klipp. Men när det gäller kärnan i Bannons fascistiska tankevärld om nation och maskulinitet, då står sig Morris slätt.

Allra tydligast blir det på frågan varför Bannon kallar sig populist, vilket i en amerikansk kontext betyder att man står upp för mannen på gatan mot de stora bolagens makt. Multimiljonären Bannon gör en ”stonewalling”, tystnar tills han får nästa fråga. Och Morris går honom till mötes, inga följdfrågor.

American Dharma slutar därmed i ett obskurant ”fog of Bannon”, inte långt från hur SVT:s ”Agenda” dansar efter vår egen extremhögers pipa.

© Michael Tapper, 2021. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2021-07-11.