The Stanford Prison Experiment

stanford prison posterUSA 2015
Dvd

Den här fascinerande dramadokumentären rekonstruerar ett av 1900-talets mest berömda psykologiska experiment, utfört på amerikanska Stanforduniversitetet 1971 under ledning av professor Philip Zimbardo. Tjugofyra frivilliga studenter delades in i två grupper: fångar och fångvaktare. De stängdes in i ett för experimentet särskilt konstruerat fängelse i en stor källare på universitetet. Zimbardo och hans medarbetare höll uppsikt på deltagarna med övervakningskameror. Planen var att låta försöket löpa över 14 dagar, men redan efter sex dagar fick man avbryta det. ”Fångvaktarna” hade snabbt hittat listiga sätt att bryta mot försöksledarnas regelverk och med tilltagande sadism börjat plåga sina ”fångar”. Lärdomen var detsamma som vid många nazirättegångar: ordinära och skötsamma män förändrades snabbt till hänsynslösa plågoandar på grund av premisserna för arbetet och befogenheterna de fick. Zimbardo noterade likheterna mellan sitt experiment och händelserna vid Abu Ghurayb-skandalen. Han kallades in som expertvittne under rättegången mot de inblandade.

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-02-05.

stanford prison experiment