Spotlight

USA 2015. Regi: Tom McCarthy. Skådespelare: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Stanley Tucci. Åldersgräns: 7 år. Längd: 2.09.

Inga hjältar. Inga stjärnroller. Inga melodramatiska klichéer. Inga actionkickar. I stället en lågmäld berättelse om den grävande journalistikens träliga vardag för journalistgruppen Spotlight på dagstidningen The Boston Globe. Storyn är välkänd: Pedofilskandalen i Bostons katolska kyrka som snart visade sig bara vara ett brottstycke av  ett globalt fenomen med trådar upp till Vatikanen.

Handlingen börjar sommaren 2001  med att gruppen nystar i ett fall om en lokal katolsk präst som anklagas för mångåriga sexuella övergrepp mot barnen i sin församling. Undersökningen växer successivt till att omfatta ett åttiotal präster enbart i Boston. Bakom dem står den ekonomiskt och politiskt mäktiga katolska kyrkan som håller stadens katolska invånare i mentalt järngrepp.

Avgörande var att Spotlight-gruppen bestämde sig för att inte stanna vid att hänga ut en eller några enskilda präster, låta kyrkan avfärda dem som enstaka rötägg och nöja sig med att deras offer fick en spottstyver i kompensation. Man ville visa att systemet som sådant var ruttet, att kyrkan konsekvent skyddade förövarna och struntade i offren.

Grävjobbet blev därmed betydligt mer krävande, med tidsödande letande i olika arkiv och intervjuer med själsligt skadade övergreppsoffer – många av dem med år av missbruk och psykiatriska behandlingar bakom sig. Samtidigt hittade kyrkan på olika sätt för att hindra tidningen från att få tag i känsliga dokument. Ovanpå allt inträffade attacken på World Trade Center den 11 september samma år och överskuggade tidningens övriga reportageverksamhet under månader.

Filmen skildrar arbetsprocessen med beundransvärd detaljkänsla, och tar ytterligare ett steg när reportrarna konfronteras med tidningens tysta medverkan till brotten.  I sina egna arkiv upptäcker man artiklar om pedofilavslöjanden inom kyrkan från decennier tillbaka som placerats på undanskymd plats och som aldrig följts upp.

Regissören och manusförfattaren Tom McCarthy tar i Spotlight, liksom tidigare i The Station Agent (2003) och The Visitor (2007), parti för människor som ställer sig utanför rådande konsensus. Det gäller inte så mycket reportrarna som dem som mot ett överväldigande motstånd tar strid mot kyrkans pedofiloffer: aktivisten Phil Saviano (Neal Huff) och i synnerhet advokaten Mitchell Garabedian (Stanley Tucci).

Båda framstår till en början som udda, rent av knäppa. De är socialt kantiga, får häftiga känsloutbrott och intresserar sig föga för att bli omtyckta. Men efterhand blir de inte bara begripliga utan också beundransvärda för det rättspatos som driver dem att arbeta dag och natt för struntsummor. De står pall när andra viker ner sig och hyser inga illusioner. Tvärtom visar det sig att de båda tidigare svikits av tidningen när de försökt skapa uppmärksamhet kring sexbrotten.

spotlight

Motsvarande är filmens huvudpersoner, journalisterna, betydligt blekare. Faktiskt lär vi knappt känna dem alls. Det överraskar med tanke på att reportrarna spelas av filmens affischnamn. Greppet är lovvärt eftersom fokus nu ligger helt på filmens ämne, inte på irrelevanta förvecklingar i tidningshuset, men det dämpar också något av den dramatiska nerven i handlingen. I stort är dock Spotlight en  tankeväckande film om hur religiös makt kan göra lögn till sanning, hur den kan sätta filter på vår verklighetsuppfattning.

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-02-12.