Night and Fog

nuit-et-brouillard-resnaisNuit et brouillard/Natt och dimma
Frankrike 1955
Bluray/dvd från Criterion Collection, USA (region A)

Tio år efter krigsslutet återvände Alain Resnais till Auschwitz och andra utrotningsläger för att upptäcka hur spåren av nazisternas förbrytelser börjat vittra bort. Passande nog tog han därför filmens titel från kodordet för de nattliga fångtransporterna: natt och dimma. Som i sina senare spelfilmer, växlar Resnais mellan nutid och dåtid, glömska och minne. Efter kriget hade nämligen mycket av dokumentationen om Förintelsen stannat i arkiven och inte visats offentligt. Natt och dimma fick av den anledningen också problem med censuren i flera länder. Franska censorer ville klippa bort de hemskaste bilderna för att de ansågs våldsamma, och en bild på en fransk polis som medverkar i en deportation av judar maskerades så att han blev en anonym skuggfigur. Men skandal blev det först när västtyska ambassaden i Frankrike krävde att filmen skulle uteslutas från Cannesfestivalen. Den internationella framgången öppnade emellertid för fler dokumentärer i ämnet och insikten om att minnet av Förintelsen, inklusive de naziockuperade ländernas kollaboration, var viktigt att bevara.

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-10-07.

nuit-et-brouillard