Goodnight Mommy

Ich seh, ich seh
Österrike 2014
Bluray/dvd

goodnight mommy poster

En modern variation på klassiska skräckteman om onda barn respektive onda föräldrar. I Veronika Franz och Severin Fialas film, producerad av Ulrich Seidl, kommer mamman hem till lyxvillan på landet efter en skönhetsoperation och tycks ha förändrats även inombords. Hennes nioåriga tvillingpojkar börjar därför se henne som en invaderande fiende. Berättandet glider skickligt mellan mardröm och verklighet, och när tvillingarna börjar ta till mer brutala metoder för att utröna sanningen skiftar också perspektivet på vem som är monstret. Det ultramoderna och sterila österrikiska skräckhemmet är som hämtat ur en av Michael Hanekes brutalsvarta dramer, men kontrasten till de alltmer groteska händelserna blir än större här då de utspelar mot en betagande vacker fond av frodig natur. I denna österrikiska idyll väntar man sig att när som helst få höra en glad trudelutt ur Sound of Music, men i stället är det andra och mer fasansväckande ljud som väcker bergen till liv.

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-03-04.

goodnight mommy eye