Dragon Inn

Long men kezhan
Taiwan 1967
Bluray/dvd (import)

Dragon inn 1

En milstolpe i den östasiatiska stridskonstfilmen (wuxia) av pionjären King Hu, som tillfälligt lämnade Hong Kong för att spela in filmen på ett kortlivat filmbolag i Taiwan. Handlingen utspelas 1457, då kejsarens eunucker hade kontrollen över Kinas armé och underrättelsetjänst. I en utrensningsaktion av oliktänkande arresteras försvarsministern. Resten av hans familj tvingas i exil till Drakporten i en stenöken. De förföljs av utsända mördare. Väl framme vid Drakportens värdshus får de emellertid oväntad hjälp av såväl värden och hans tjänstefolk som ett syskonpar med fantastiska stridsförmågor. Den ibland självironiskt kommenterande musiken, bildkompositionerna i vidfilmsformat och den lakoniska dialogen är som hämtad ur en Sergio Leone-spaghettivästern. I några fall citerar musiken Morricone rakt av. Men de snyggt koreograferade stridsscenerna med hjälp av dolda studsmattor och trampoliner i stället för dagens vajrar är helt och hållet King Hus. Kampen mot korruption och maktmissbruk är ett tema som går igen i regissörens senare titlar, bland annat A Touch of Zen (1971).

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-04-08.

Dragon inn 3