Culloden + The War Game

Storbritannien 1964/65
Bluray (import)

THE-WAR-GAME_470x350

Brittiske dramadokumentärfilmaren Peter Watkins genombrottsfilm Culloden är en brutal och brutalt komisk rekonstruktion av det blodiga slaget mellan engelsmän och skottar år 1746. Den filmades på plats med skådespelare och lokalbefolkning och iscensattes som om det hade funnitss ett tv-team på plats för att rapportera från stridigheterna. Intervjuerna med befäl, klanledare och fotsoldater samt scener ur slaget bygger på dokumentation från dåtiden. Ingen sida besparas, och bilden av hur vanligt folk går i döden för absurda ideal och  samhällselitens maktstrider blir bara alltför tydlig.

Uppföljaren The War Game var också den en rekonstruktion, fast nu byggd på försvarsmaktens planer för hur civilsamhället skulle möta ett framtida kärnvapenkrig. Trots att allt som skildrades byggde på offentlig information förbjöds filmen av regeringen eftersom den ansågs skadlig för försvarsmoralen. Särskilt en scen då poliser skjuter patienter som anses så pass strålskadade att de är bortom all medicinsk hjälp var känslig.

Visningsförbudet ledde till en våldsam debatt, där forskare, fredsaktivister och kulturpersonligheter som John Lennon och konstkritikern Kenneth Tynan protesterade samfällt. Filmen släpptes på bio, och blev snabbt en internationell kritiker- och publikframgång. Till de brittiska myndigheternas förtret vann den dessutom 1967 års Oscar för bästa dokumentär. Snart blev The War Game ett stående inslag i många länders skolundervisning i samhällskunskap, bland annat i Sverige.

Båda filmerna har stått sig förvånansvärt väl över åren och är fortfarande Watkins mest kända verk. Efter debaclet med The War Game och biofloppen Privilege (1967) flyttade han utomlands. Långa perioder bodde han i Sverige, där han bland annat gjorde science fiction-filmen Gladiatorerna (1969), den över 14 timmar långa dokumentären Resan (1988) och Fritänkaren (1994), om August Strindbergs liv och tankar.

© Michael Tapper, 2016. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2016-07-01.