The Tales of Hoffmann

Hoffmann4Storbritannien 1951
Bluray (import)

Radarparet Michael Powell och Emeric Pressburger gjorde under 1940-talet en rad filmer i vilka de strävade efter att konstnärligt utnyttja filmkonstens hela repertoar av uttrycksmedel, inte minst Technicolorfärgernas expressiva möjligheter. I balettfilmen De röda skorna (1948) dansade kameran med Moira Shearer i en rad oförglömliga scennummer, och i filmatiseringen av Jacques Offenbachs opera The Tales of Hoffmann höjde de ambitionen att färdigställa det Powell kallade ”en komponerad film”. Med det menade han en film som inte bara fotograferade av ett verk gjort för scen utan som med sina egna stilmedel smälte samman med scenkonstverket och skapade något nytt och unikt. Under Martin Scorseses översyn har filmen för första gången sedan premiären för drygt sextio år sedan restaurerats till sin fulla prakt och längd. En ännu idag imponerande och nyskapande iscensättning som påverkat åtskilliga efterföljande operafilmatiseringar,

© Michael Tapper, 2015. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2015-06-05.

tales-of-hoffman