The Manchurian Candidate

manchurian_candidate_ver1Hjärntvättad
USA 1962
Bluray (import)

Filmen fick premiär i oktober 1962, mitt under Kubakrisen, och även om den idag tycks fantastisk är det inget mot verklighetsbakgrunden. Titeln är hämtad från den av CIA lanserade teorin att de amerikanska krigsfångarna under Koreakriget hade utsatts för hjärntvätt i lägren i Manchuriet. Det hade inte bara gjort dem kritiska till kriget utan också till potentiella femtekolonnare, möjliga för fienden att kontrollera via psykisk manipulation. Följaktligen satte CIA igång egna indoktrineringsexperiment med hypnos, tortyr och hallucinogena droger som LSD. En dokumentation av projektet finns i boken The Search for the ’Manchurian Candidate’ av UD-tjänstemannen John Marks. John Frankenheimers film, byggd på Richard Condons bästsäljare, blev med sin intelligenta iscensättning av en politiskt dubbelskruvad variant på CIA-myten om den inre fienden en förebild för 1960- och 70-talens många paranoiathrillrar.

© Michael Tapper, 2015. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2015-08-14.