Roberto Rossellinis War Trilogy

Rome_Open_City-229814204-largeRome – Open City
Rom – öppen stad
Italien 1945

Paisà
Befriande eld
Italien 1946

Germany Year Zero
Tyskland anno noll
Italien 1948
Bluray

Roberto Rossellinis tre filmer om Italien och Tyskland vid fascistdiktaturernas sammanbrott är tidsbilder fångade i flykten. Därför är de inte bara filmhistoriska milstolpar, utan även ovärderliga för historieforskningen. Inspelningssvårigheterna i krigsslutets sociala och ekonomiska sammanbrott gjordes till en konstnärlig dygd och blev en förebild för filmskapare över hela världen i generationer framöver. Skådespelare blandades med amatörer, ateljétagningar med autentiska scener av livet på gator och torg. Resultatet är en fascinerande blandning av spelfilm och dokumentär. Men skildringarna solkas av att fascistskurkarna – exempelvis nazitorteraren i Rom – öppen stad och den pedofile skolläraren i Tyskland anno noll – är bögstereotyper. Ideologiska uppgörelser med fascismen ersätts med grovkorniga och missvisande karikatyrer. Dessvärre blev också det en mall för många senare krigsskildringar

© Michael Tapper, 2015. Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad 2015-09-18.

germany year zero