Diary of a Lost Girl

tabebuch-einer-verlorenenTagebuch einer Verlorenen
Tyskland 1929)
Bluray/dvd (import)

Syskonfilmen till Pandoras ask och regissören G.W. Pabsts andra samarbete med filmlegenden Louise Brooks ser ut som en enda lång parodi på gamla läroböcker i god flickmoral. Förförd av pappans förslagne medarbetare blir den oskuldsfullt goda men i omvärldens ögon ”förtappade flickan” Thymian (Brooks) gravid. När hon vägrar gifta sig tas barnet ifrån henne och hon förskjuts från familjen. Som straff skickas hon till en uppfostringsanstalt, men den visar sig snart vara en lekplats för den kvinnliga rektorns sadistiska sexfantasier. Ändå är vi bara början på denna kvinnliga pikaresk som löper från misären som prostituerad i samhällets rännsten till lyxlivet i finsalongerna och en ironisk final på rektorsstolen till uppfostringsanstalten. Den nya bluray/dvd-combon innehåller en restaurerad och så gott som fullständig version av denna bildmässigt uppfinningsrika resa som har mycket att lära dagens regissörer.

© Michael Tapper, 2015. Helsingborgs Dagblad 2015-05-29.

TagebucheinerVerlorenen