Theorem

TheoremTeorema
Italien 1968
Bluray (import)

En främling (Terence Stamp) förför samtliga, inklusive hushållerskan, i en högborgerlig, norditaliensk familj och lämnar dem sedan att göra upp med sina förljugna liv. Är han Jesus? Djävulen? Ett instrument för deras innersta önskningar eller rädslor? Något facit finns förstås inte till Pier Paolo Pasolinis allegori över familjen som sönderfallande institution i brytningstiden mellan traditionsbunden moral och nihilistisk kapitalism. Som gestaltning av hans återkommande motiv om tabu och makt är den närmast ett koncentrat, och den följdes av en rad filmer som granskade kärnan i motivet – sexualiteten – och som avrundades med den kontroversiella Salò, eller Sodoms 120 dagar (1975). Pasolini utgav också Teorema i romanform, och Giorgio Battistelli använde filmen som bas för en opera med samma namn (premiär 1992). Den har även satts upp som teaterpjäs.

© Michael Tapper, 2014. Sydsvenska Dagbladet 2014-01-17.