Jojk

jojk 1

Sverige/Norge/Finland 2014. Juoigan. Regi: Majlis Skaltje. Medverkande: Maj Lis Skaltje, Inga Juuso, Johan Andersen, Simon Issat Marainen. Åldergräns: Barntillåten. Längd: 1.25.

Journalisten, författaren och konstnären Majlis Skaltjes debutfilm Jojk handlar om mer än bara samisk musik. Den blickar också tillbaka på häxbränningarna av nåjder, rasbiologisk mätning av samernas ”kortskallar” och särbehandlingen i bland annat skolväsendet som pågick långt in i modern tid.

Allt detta har förstås fått återverkningar på jojken, som ansågs vara ett hedniskt och primitivt uttryck och därför bannlystes. Om man får tro filmen, var jojken snudd på utdöd i mitten av 1900-talet. Först under senare decennier har den fått en renässans med nya formexperiment, som i jojken till didgeridoo.

I Norge, Sverige och Finland möter vi samer som söker i arkiv – bland annat ljudupptagningar på Sveriges Radio – för att återknyta till traditionen. Meningarna går också isär. De som sköter renar anser att jojken är ett sätt att kommunicera med djuren, andra säger att det är ett sätt att minnas döda släktingar.

Samstämmighet råder dock om att jojk inte är detsamma som sång. Man jojkar inte om något, utan blir ett med det man jojkar: renen, fjället eller släktingen. Det märks inte minst i den avantgardistiska ”Jojk till katten”, som inkluderar både kattläten och kattmimik.

© Michael Tapper, 2014.  Sydsvenska Dagbladet 2014-12-05.