Chronicle of a Summer

Chronique d’un eté/Den sommarenChronicle of a summer
(Frankrike 1961)
Bluray/dvd (import)

Antropologen Jean Rouchs och sociologen Edgar Morins provokativa dokumentärfilm om det socialpsykologiska tillståndet i Paris under sommaren 1960 fick ett enormt genomslag, både politiskt och konstnärligt. Rouchs tidigare filmer från Frankrikes afrikanska kolonier hade haft en avgörande betydelse för franska nya vågen. Nu arbetade han på samma sätt på hemmaplan under en sommar då kolonialkrigen rasade i både Kongo och Algeriet, och det provocerade. Dessutom blev Rouch och Morin oeniga om resultatet och även flera av de medverkande hade skilda åsikter om den färdiga filmen, något som filmades och klipptes in som filmens slutscener. I Sverige tog Vilgot Sjöman stort intryck av filmen inför arbetet med Jag är nyfiken – gul/blå.

© Michael Tapper, 2013. Sydsvenska Dagbladet 2013-06-21.