Planet Dinosaur

(Storbritannien 2011)Planet Dinosaur
Bluray (import)

Utvecklingen inom paleontologin har varit explosiv de senaste tio åren om man får tro den senaste BBC-serien om sex 30-minutersavsnitt. Undantaget den afrikanska Spinosaurien – världens största landlevande rovdjur någonsin och stjärnan i Jurassic Park III – är de flesta av det femtiotal dinosaurier som presenteras här nya bekantskaper. Mest intressant för utvecklingen efter massdöden som följde på meteoritnedslaget för 65 miljoner år sedan är de många befjädrade dinosaurier som var föregångarna till dagens fåglar. Manustexten till John Hurts berättarröst är ibland irriterande i sin fixering vid att presentera snart sagt varje livsform som bisarr eller spektakulär. Men när den fokuserar på nya forskningsrön om dinosauriernas levnadssätt, mat och färger blir det lika spännande som ett lyckat avsnitt av CSI. Länkar till aktuella texter om dinosaurier finns på BBC:s hemsida.

© Michael Tapper, 2012. Sydsvenska Dagbladet 2012-02-17.