Landmarks of Early Soviet Film (1924–30)

DVD (USA-import)Landmarks of early soviet film

Åtta tidigare svårfunna klassiker på fyra dvd gör den här boxen oumbärlig för den filmhistoriskt intresserade. Flera av dem har dessutom aldrig visats i Sverige. Äldst är filmläraren och teoretikern Lev Kulesjovs politiska fars Mr Wests äventyr i bolsjevikernas land, som spelar såväl på kommunistskräcken i väst som amerikanska stereotyper i Sovjet. Fast mest spännande är ändå Esfir Sjubs Romanovdynastins fall (1927), ett kompilat av nyhetsfilmer från både öst och väst som visar tsartidens sista dagar innan revolutionen. Bland övriga filmer finns Sergej Eisensteins Gammalt och nytt (även kallad Kampen för jorden, 1929), Viktor Turins Turksib (1930) och Salt till Svanetia (1930), en dokumentär om ett område i Kaukasiska bergen så outvecklat att levnadssättet beskrivs som på stenåldern.

© Michael Tapper, 2012. Sydsvenska Dagbladet 2012-01-27.