Titicut Follies

Titicut Follies(USA, 1967)
DVD (USA-import)

 ”Får Marat/Sade att se ut som Holiday on Ice,” var New York Times-kritikern Vincent Canbys drastiska kommentar. Inspelad i Bridgewater State Hospital, en rättspsykiatrisk klinik i Massachusetts, med tillstånd från både ledning, personal och patienter med anhöriga. Sedan censurförbjuden innan premiären. Formellt på grund av intrång i patienternas privatliv, men egentligen för att den avslöjade den lindrigt sagt inhumana anstaltsvården. Under 25 år fick den endast visas för medicinsk personal. Trots det anses den avgörande i förändringen av det amerikanska mentalvårdsystemet. För regissören Fredrick Wiseman blev den hans första i serie dokumentärer om amerikanska institutioner som fortsätter än idag. Alla hans filmer kan beställas från egna bolaget Zipporah (www.zipporah.com).

© Michael Tapper, 2010. Sydsvenska Dagbladet 2010-04-01.