Bananas!*

BANANAS-largeSverige/Danmark 2009. Regi: Fredrik Gertten. Medverkande: Juan Dominguez, Byron Rosales Romero, Duane Miller, Mercedes Del Carmen Romero. Längd: 1.27.

Debatten kring en film blir oundvikligen en konstnärlig del av verket, än mer när det gäller en dokumentär med krav på autenticitet och sanning. Formellt sett är nämligen Bananas!* inget märkvärdigt. Men som grävande reportage med handhållen kamera håller det gedigen Dokument utifrån-klass.

Gertten och hans team använder sig huvudsakligen av en fluga-på-väggen-kamera som okommenterat iakttar skeenden och låter folk komma till tals. Tekniken utvecklades i USA på 1960-talet i den så kallade Direct Cinema-rörelsen av bland andra Robert Drew, bröderna Maysles och Richard Leacock och syftade till att låta åskådaren själv dra sina slutsatser utifrån filmmaterialet.

Vi får se fruktjätten Doles besprutningar av sina odlingar i Nicaragua. Man intervjuar några arbetare om de många cancer- och sterilitetsfallen i trakten som misstänks bero på besprutningsmedlet DBCP (dibromklorpropan). Det är ett rundmaskgift (nematicid) tillverkat av amerikanska Dow Chemicals under varunamn som Nemagon och Fumazone men förbjudet i USA sedan 1979; restlagret köptes då av Dole. Därefter följer filmen Los Angeles-advokaten Juan Dominguez arbete med att företräda arbetarna i en rättegång mot Dole.

Dole kan naturligtvis hävda att själva urvalet och klippningen av materialet är vinklat, men eftersom företaget inte velat medverka har man själv spelat en avgörande roll i utformningen av filmen. Dessutom utgör en rättegång där Doles advokater lägger fram företagets sak en ansenlig del av speltiden.

Gertten kommer inte att gå till filmhistorien som någon nyskapande dokumentarist. Men just i det här fallet är det nog filmens största tillgång. Genom sitt lättillgängliga berättande kan Bananas!* utan problem visas runt om i världen och med fördel på tv, där rättegångsscenerna och de många talande huvudena kommer till sin rätt.

I sin senaste dokumentär CAPITALISM: A LOVE STORY väcker Michael Moore frågan om Wall Street ogillar demokrati, och Doles agerande i fallet Bananas!* är ett oroande exempel. Med växande globala medieföretag som grenar på storkoncerner med politiska och ekonomiska intressen blir den frågan allt viktigare. Inte minst för den sakens skull är det viktigt att stödja en oberoende film som den här.

© Michael Tapper, 2009. Sydsvenska Dagbladet 2009-10-09.