Fearless

Kina/USA 2006. fearlessHuo yuan jia. Regi: Ronny Yu. Med: Jet Li, Collin Chuo, Paw Hee Ching, Nakamura Shidou. Längd: 1:44.

Fearless är en verklighetsbaserad berättelse om den kinesiske kung fu-legenden Huo Yuanjia (1869-1910), som skapade Jin Wu-sällskapet och utmanade de utländska kolonisatörerna. Den är i flera meningar klassisk: som konfuciansk moralitet, som kung fu-film med halsbrytande kampscener och som historiskt epos.

Kanske är det för att Jet Li här gör sin sista insats i genren, som han väljer ett tema om kampen mot kolonialt förtryck, gestaltat i Bruce Lees anda med en rad lysande kampscener mot västerländska muskelberg åtskilliga nummer större än han själv.

Min främsta invändning är att denna kaotiska och brutala tid i Kina under Huos liv kunde ha synliggjorts bättre. Nu ser det ut som om han helt ensam ska befria landet.

© Michael Tapper, 2006. Sydsvenska Dagbladet 2006-09-22.