WWII: The Lost Color Archives

wwii lost color archivesDvd box, The History Channel, region 1

I en box om två dvd-skivor har kabelkanalen The History Channel sammanställt en serie som de visade för några år sedan. Syftet med serien var att via de många dokumentära färgfilmer som gjordes på bägge sidor i andra världskriget flytta historien närmare en nutida publik. Och efter visningar för studenter kan jag konstatera att själva färgen inte bara tycks göra filmerna utan också själva kriget mer samtida. Mycket av materialet har sällan eller aldrig visats efter 1945. Det kan bero på att flera av filmerna gjorda innan kriget är nazistisk propaganda och en del gjorda fram emot krigsslutet visar chockerande bilder från de tyska koncentrationslägren och efterdyningarna av atombombsfällningarna över Hiroshima och Nagasaki.

© Michael Tapper, 2005. Populär Historia nr. 4, 2005, s. 55.