Vietnam: A Television History

vietnam a television historyDvd box, WGBH Boston Video, region 1

Inför 30-årsjubileet av slutet för USA:s krigföring i Vietnam producerade amerikanska WGBH denna tv-serie om elva entimmesavsnitt. I första avsnittet görs en kort bakgrundsbeskrivning av Vietnams historia och en summarisk genomgång av hur landets delning uppkommer efter kommunistledaren Ho Chi Minhs framgångsrika gerillakrig mot fransmännen 1945–53. Därefter ligger tyngdpunkten på USA:s alltmer militariserade kallakrigspolitik i regionen fram till det slutliga tillbakadragandet 1975 och landets återförening. Som dokumentär översikt är serien utmärkt. Den presenterar generöst synvinklar på kriget från politiker, historiker, officerare och soldater på bägge sidor, gör punktvisa politiska analyser och lockar till vidare historiska studier. Rekommenderade fördjupningar är bland andra den Oscarbelönade Hearts & Minds (The Criterion Collection) och The War at Home (First Run Features).

© Michael Tapper, 2005. Populär Historia nr. 7/8, 2005, s. 77.