The War Game

war gameDvd, British Film Institute (BFI), region 2

Tv-sändningen av Peter Watkins dramatisering om konsekvenserna av ett kärnvapenanfall mot Storbritannien enligt försvarsmaktens officiella beredskapsdokument stoppades 1965, och filmen visades inte på BBC förrän 20 år senare. Officiellt hette det från statstelevisionen att den var alltför skrämmande, men enligt filmforskaren Patrick Murphys kommentarer till filmen på dvd-utgåvan finns belägg för att censureringen var politisk, på order direkt från premiärminister Harold Wilson. The War Game fick dock stor spridning på biografer över hela världen, framförallt efter att ha vunnit en Oscar 1967 för bästa dokumentär. Men filmen är alltså fiktion som effektfullt iscensatts med dokumentärens formspråk (handkamera, berättarröst, intervjuer framför kameran med mera). Andra filmer på dvd av Watkins är: Culloden (1964, BFI), om ett känt slag 1746 mellan skottar och engelsmän, Punishment Park (1971, Doriane Films), en science fiction-betonad skildring av den amerikanska statsmaktens svar på samtidens många politiska och sociala upplopp i landet, och La Commune: Paris 1871 (2000, Doriane Films), om Pariskommunens uppkomst och fall. Under 2005 kommer också en bok om Peter Watkins, Freethinker: The Life and Work of Peter Watkins (Manchester University Press), författad av Patrick Murphy och John Cook.

© Michael Tapper, 2005. Populär Historia nr. 3, 2005, s. 55.