The Ultimate Oliver Stone Collection

stone dvdDvd box, Warner Home Video, region 1 & 2

Få regissörer har som Oliver Stone utmanat den etablerade historieskrivningen, och särskilt sammansmältningen mellan dokumentär och fiktion i JFK (1991) polariserade åsikterna. Kulmen nåddes under en historikerkonferens i USA 1997, där Stone gick till angrepp mot vad han såg som historikernas mytologiska konsensus och redovisade sin källforskning till bland annat JFK och Nixon (1995). Bland de tolv filmerna i denna fjorton skivor tjocka samling finns, förutom ovannämnda titlar, både succéer som Plutonen (1986) men också mindre kända som Talk Radio (1988). Samtliga filmer har kommentarspår med regissören, och de två extraskivorna innehåller intressanta dokumentärer som Persona Non Grata (2003), om palestinakonflikten, och Looking for Fidel (2004), en uppföljare till Castro-intervjufilmen Comandante (2003).

© Michael Tapper, 2005. Populär Historia nr. 1, 2005, s. 57.