Le Courbeau

corbeauKorpen
Dvd, The Criterion Collection, region 1

Henri-Georges Clouzots misantropiska thriller från 1943 om en fransk småstad i söndring efter en rad anonyma skvallerbrev om olika invånares skelett i garderoben blev, som intervjuer och annat extramaterial på dvd-utgåvan dokumenterar, en politisk affär efter krigsslutet. Eftersom den producerats på tyskstyrda Continental-Films, ansåg många att Clouzot gått ockupationsmaktens propagandaminister Goebbels ärenden och gjort en nidbild av det moraliskt korrupta Frankrike samtidigt som motståndsrörelsens kämpar dog i Gestapos fängelser eller i tyska koncentrationsläger. Angreppen mot Clouzot varade i flera år men dog bort när filmen togs i försvar av en rad framträdande, kulturpersonligheter med Jean-Paul Sartre i spetsen. Regissören fortsatte sin karriär med betydligt mer positivt bemötta thrillerverk som Fruktans lön (1953) och De djävulska (1955), bägge också på dvd från The Criterion Collection.

© Michael Tapper, 2005. Populär Historia nr. 6, 2005, s. 57.