Grodmysteriet

Animation. Frankrike 2003la_prophetie_des_grenouilles. La Prophètie des grenouilles. Regi: Jacques-Rémy Girerd. Svenska röster: Cyndee Peters, Torsten Wahlund, Tintin Anderzon, Bert-Åke Varg. Längd: 1:28.

När animationsfilmens ekonomiska tungviktare alla gått över till 3D-grafiska program på dator, kommer en traditionellt handtecknad produktion i 2D från Frankrike som en påminnelse om snart svunna tider. Kanske främst för de mindre barnen gör den en lätt moderniserad version av Bibelns berättelse om Noaks Ark.

En katastrofal översvämning hotar. Djur från både zoo och bondgård trängs ihop i en lada som lite snabbt byggts om till båt. Potatis på längden och tvären är det enda som finns att äta, så det dröjer inte länge innan rovdjuren klagar och kastar lystna blickar mot växtätarna.

Teckningsstilen påminner om mest om östeuropiska produktioner under 1960- och 1970-talen. Stiliseringen av landskapet och rollgalleriet är charmigt drastisk men animationen besvärande stel och kantig. Omgjord till bilderbok hade resultatet varit avgjort bättre.

Upphovsmannen Jacques-Rémy Girerd fastnar också ofta i stillastående dialogpartier med tillrättalagd och lite väl lättköpt sensmoral om vikten att vara snäll, trofast och vegetarian. Här saknas både bildmässig fantasi och tilltro till barns förmåga att förstå problematiska moralfrågor.

Allra svagast är nog ändå de menlösa sångerna, som man glömmer redan medan de pågår.  Låt-cd:n som det annonseras för i eftertexterna lär knappast bli någon storsäljare. Möjligen – säger möjligen – skulle musikalinslagen piggas upp av en inspirerad soulröst, men det har inte Torsten Wahlund som sjunger dem. Och Cyndee Peters är förvisad till enbart talroll.

© Michael Tapper, 2005. Sydsvenska Dagbladet 2005-01-07.