Vampires of the Desert

USA 2001. Theforsaken Forsaken. Regi, manus: J.S. Cardone. Foto: Steven Bemstein. Musik: Johnny Lee Shell, Tim Jones. I rollerna: Kerr Smith, Brendan Fehr, Izabella Miko, Phina Oruche.

Filmstaden i Malmö och Lund

Redan det faktum att fil­men har flera engelska titlar i olika länder borde vara var­ning nog. Förutom originaltiteln och den nya engelska titeln i Sve­rige har den bland annat i Australien visats under titeln The Desert Vampires. Och med tanke på den profillösa regin med slappt MTV-an­passade montagesekvenser och en intrig som likplundrat tidigare vampyrfilmer skulle det inte förvåna om den här dagsländan på bio snabbt förses med ytterligare nya titlar och prånglas ut på vi­deomarknaden.

Från betydligt intressanta­re filmer, som Kathryn Bige­lows Natten har sitt pris (1987) och John Carpenters Vampires (1998), har upp­hovsmännen lånat så gott som allt: ökenmiljön, texan­ska rock’n’roll-vampyrer, blodlusten som aidsliknande sjukdom, en ljuskänslighet som gör att monstren explo­derar i solljus och tanken på urvampyren som härstam­mande från en historisk för­brytelse.

Men Vampires of the De­sert, som handlar om två unga mäns kamp mot nattli­ga blodsugare, saknar origi­nalitet, tempo, temperament samt ett manus värt namnet.

Regissören J.S. Cardone försöker kompensera med mycket heavy metal-musik på ljudbandet och några bil­jakter men det vill sig inte. Filmen förblir ett sömnpil­ler, en likgiltig banalitet som man förmodligen glömmer i samma sekund som man kommer ut ur biomörkret.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-09-28.