The Watcher

USA 2000. Regi: Joe Chwatcherarbanic. Manus: David Elliot Clay. Foto: Michael Chapman. Musik: Marco Beltrami. I rollerna: Keanu Reeves, James Spader, Marisa Tomei, Ernie Hudson.

Filmstaden i Lund och Malmö

Ännu en i raden av snar­lika seriemördarfilmer om en katt-och-råttalek mel­lan mördaren och den rätt­visans tjänare som ser det som sin personliga uppgift att fånga honom. Den här gången handlar det om FBI-agenten Campbell (Ja­mes Spader) som flyr från Los Angeles till Chicago undan skuldkänslorna ef­ter att ha misslyckats med att fånga en seriemördare som kallar sig Griffin (Keanu Reeves). Men mör­daren flyttar efter och åter­upptar sitt bisarra spel med den nervsjuke agen­ten.

Två så begåvade namn som Spader (sex, lögner och videoband, Crash) och fotografen Michael Chapman (Taxi Driver, Tjuren från Bronx) kan inte annat än lämna intressanta avtryck i filmen. Spa­der som en utbränd, självföraktande män­niskospillra, plågad till kropp och själ av mör­darens framfart. Chapman levererar ett filmfoto som starkt påminner om hans bästa arbeten på 1970- talet, med film noir-inspirerad ljussättning i interiör- och nattscenerna och användandet av teleobjektiv för dra­matiska effekter.

Tyvärr kämpar de mot en överväldigande talanglöshet i form av manus och regi. Dialogpartierna är ofta torftiga och logiken i hän­delseutvecklingen är svag och långsökt. Dramatiskt tacksamma scener som de när Campbell besöker sin psykoterapeut (Marisa To­mei) har inget att lägga till handlingen (jämför med de effektfulla terapisce­nerna i tv-serien Sopra­nos).

Konstruktionen av mördarens motiv är sannolikt också en av sämst under­byggda i den här söndertröskade genrens historia. Den gimmickbetonade så kallade reginbestår mest av en rad okänsliga musikinslag och stylade klippsekvenser som trivia­liserardet känslomässiga innehållet och som full­ständigt dödar all spän­ning.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-08-31.