Shadow of the Vampire

Storbritannien/USA/Luxem­burg 2000. Regi: E. Eliashadow_of_the_vampire_ver1s Merhige. Manus: Staven Katt. Foto: Lou Bogue. Musik Dan Jones. I rollerna: John Malkovich, Willem Dafoe, Cary Elwes, John Aden Gillet.
Spegeln i Malmö.

I fransmannen Adou Kyrous bok Le Surrea­lisms au cinéma från 1953 spekulerar författa­ren om att det bakom Nosferatus mask kanske döljer sig… Nosferatu! Anledningen till detta häpnadsväckande påstå­ende är att vampyren i denna tyska skräckfilms-klassiker från 1922 spelades av den på film okände Max Schreck, vars i sam­manhanget passande ef­ternamn (på svenska: ”fa­sa”) enligt Kyrou skvall­rade om att det var en pseudonym.

Nu var Schreck fak­tiskt en etablerad om än aldrig stor skådespelare på teatern. Bland an­nat hade han studerat för Sta­nislavskij och arbetat för Max Reinhardt. Han gjorde bara ett fåtal film­roller – alla de övriga blev snabbt bortglömda – och dog 14 år efter sin insats i Nosferatu. Det verkar inte bekymra upphovsmännen bakom Shadow of the Vampire särskilt mycket. Kyrous spekulationer var tydligen så mycket intressantare, och med lite krystad ironi utvecklas skrönan till en bisarr saga om att origi­nalet är en snuff-film och att den riktige Schreck under inspelningen liv­närde sig på såväl mot­spelare som delar av filmteamet.

Det låter kul på papperet men resultatet är en seg berättelse med några få komiska glimtar. Jag har svårt att egentligen tänka mig en publik utan­för cineastkretsen som riktigt kan uppskatta en film, där en av höjdpunk­terna inträffar då Schreck fångar en flad­dermus, biter av huvudet och dricker ur den. Han iakttas beundrande av några andra i filmteamet som missuppfattar hans handling som en total in­levelse i rollen enligt dra­maturgen Stanislavskijs principer.

Jag har inget emot att filmen spelar med i myt­bildningen kring filmen eller direkt ljuger om hur inspelningen gick till. (Man filmar till exempel på natten med konstljus, något som var omöjligt med dåtidens råfilm.) Felet är snarare att det här är så uppenbart att man, förut­om uppslaget med Schreck som vampyr, inte har något intressant att berätta – om filmen, de som gjorde den, den historiska perioden och så vidare. Shadow of the Vampire är på sin höjd en kuriös ba­gatell och bara alltför up­penbart en kortfilm som på ett fatalt sätt tänjts ut till långfilmsformat.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-05-11.