Lara Croft: Tomb Raider

USA 2001. Regi: Simon West. Manus: lara_croft_tomb_raiderPatrick Massett, John Zinman. Foto: Peter Menzies. Musik: Graeme Revell. I rollerna: Angelina Jon Voigt, Iain Glen, Daniel Craig.
Royal och Filmstaden i Malmö, Filmstaden i Lund.

Förra gången ett tv/da­torspel skulle lanseras stort på bio blev det katastrof.

För vem minns idag Su­per Mario Bros (1993) med Bob Hoskins och John Le­guizamo som rörmokar­bröderna? I Lara Croft: Tomb Raider har man där­för vinnlagt sig om att inte ta några risker. Totalt elva manusförfattare har anli­tats under produktionens gång för att försäkra upp­dragsgivaren Paramount om att man inte missat att stjäla någon godbit från de senaste årens actionsuccé­er.

Mumien I och II, liksom In­diana Jones-filmerna, kopieras, men actioninsla­gen har uppdaterats med motorcykelstuntinslag från Mis­sion: Impossible 2, vajer­stunts från Matrix och, för­stås, den oundvikliga, John Woo-efterapande pistolerna-i-varandras-ansikten-scenen. Hong Kong är trend, och den här filmen följer filmtrendernas alla nycker.

Själva motorn i filmen, jak­ten på Det Åtråvärda Före­målet (motsvarande arken el­ler gralen i Indiana Jones), är tämligen ointressant. Ett supervapen i Alexander den stores grav (som det var i det första ut­kastet till filmen) eller en gudomlig triangel som gör det möjligt för ägaren att färdas genom tiden (som det nu blivit i den slutliga filmversionen) kan väl göra detsamma. Eller att vi aldrig ser hur hjältinnan lyckas styra den komplice­rade mojängen.

Karaktärspsykologi, motiv och inte minst, någon egentlig intrig att tala om är inte heller av mer än marginellt intres­se här. Upphovsmännen har kanske resonerat att det trots allt hand­lar om ett filmatiserat datorspel och knappast nå­gon symbolladdad roman med existentiella problem­ställningar. I allt väsentligt handlar det ju här bara om att hitta olika förevänd­ningar för att iscensätta ac­tionscener med stunteffek­ter, skottdueller och explo­sioner i exotiska miljöer med djävulska fällor illma­rigt uttänkta av forna, högteknologiska kulturer för att hålla dagens actionhjäl­tar på helspänn.

Nu förefaller inte actionin­slagen ha varit tillräckligt många för att tillfredsställa uppdragsgivaren. Därför tvingas huvudpersonen, ac­tionhjältinnan Lara Croft (Angelina Jolie), på skoj ut­kämpa kamper på liv och död med en robot hemma på sin engelska herrgård för att hålla sig i trim och åskådaren vaken.

För något större engagemang väcker inte Lara Croft: Tomb Raider. Problemet är just att filmen genom sina mekaniska in­lån från andra filmer och kliniska befrielse från nå­got som kan likna ett konst­närligt temperament inte kan kompensera för bristen på en engagerande hand­ling eller intressant person­psykologi. Istället blir fil­men bara en inventerings­lista över minnen från and­ra, bättre actionfilmer.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-06-25.