Josie and the Pussycats

USA 2001. Regi; manus: Deborah Kaplan, Harryjosie_and_the_pussycats Elfont. Foto: Matthew Libatique. Musik: John Frizell. I rollerna: Rachael Leigh Cook, Tara Reid, Rosario Dawson, Alan Cumming, Parker Posey.
Filmstaden i Malmö.

Regi- och manusteamet bakom den hyfsade high school-komedin Alla var där (1998) fortsätter i ton­årsgenren med en spel­filmsversion av den anime­rade tv-serien från 1970-ta­let, Josie and the Pussy­cats. Så vitt jag kan råd­bråka minnescellerna från min tv-missbrukande barn­dom har originalet inte vi­sats i Sverige. Men det be­hövs inte många minuter för att även den oinvigde ska förstå att filmens skild­ring av flickrockbandets överljudssnabba klättring från garageband till super­stjärnor utspelas i ett serietidningslandskap och inte i någon igenkännbar social verklighet.

Det hindrar förstås inte att filmen har en viss – med betoning på viss – ironisk udd riktad mot den alltmer monopoliserade mediein­dustrin och dess försök att kartlägga, och manipulera våra konsumtionsvanor. Här kryddar man med den vandringsmyten om subliminala meddelan­den i rockmusik och film riktad till en redan zombie­fierad ungdomsgeneration.

Nej, det handlar inte om djävulsdyrkarbudskap som framträder då man kör skivorna baklänges, utan om dolda reklamslogans som ska få de redan köp­galna att sluta tänka själv­ständigt och bara intresse­ra sig för att shoppa – sär­skilt då de produkter man diskret pluggar för.

Kul som idé, liksom drif­ten med rockbandens stän­diga svårigheter att hålla sams under trycket av mångmiljoninkomster, fan­hysteri och primadonnafa­soner. Men kritiken utmyn­nar ändå i en halv reträtt när elakingarna får på nö­ten och rockbandet äntrar scenen för att med egen kraft ta publiken med storm. Alltså: popindustrin är kul men vissa ruttna per­soner kan förstöra den. El­ler med andra ord: det är inget fel på monopolföreta­gen, bara på det fåtal som använder den för sina egna, sjuka syften.

Kanske är det oundvik­ligt i en film som distribue­ras av storbolagen 20th Century Fox (i Europa) och Universal (i USA). Bägge är ju själva grenar av gigantis­ka, internationella koncer­ner som använder bland annat film och musik som reklamfönster för produkt­placeringar. De skulle knappast släppa fram nå­gon mer utmanande granskning av sin egen verksamhet.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-07-23.