Get Carter

USA 2000. Regi: Stephen Kay. Manus: Davidget_carter Mckenna efter romanen Jack’s Return Home av Ted Lewis. Foto: Mauro Flore. Musik: Tyler Betes. I rollerna: Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Mickey Rourke, Michael Caine.
Biopalatset i Malmö

Nästan trettio år efter Mike Hodges brittiska gangster­klassiker, som i Sverige fick ti­teln Ta fast Carter!, har den amerikanska nyinspelningen flyttat spelplatserna från Lon­don och Newcastle till Las Ve­gas och Seattle. Handlingen är till det yttre sig tämligen lik mellan filmerna: Skuldindri­varen Jack Carter lämnar sin torpedverksamhet för att resa norrut och undersöka orsa­kerna till sin brors död. Men skillnaderna är desto mer för­ödande för den nya filmen.

Michael Caines okuvligt trotsige och replikvasse små­gangster har lämnat plats för Sylvester Stallones kantiga och sömngångaraktiga roll­tolkning. Och varken Mickey Rourke eller Alan Cumming kommer ens i närheten av den karismatiska slemmighet som pjäsförfattaren John Osborne (Se dig om i vrede) – i ett av sina sällsynta rollframträdan­den på film – presterar som gangsterbossen i Hodges ver­sion.

Liksom 15 Minutes pa­rafraserar den nya Get Car­ter i sitt fejkdokumentära fo­to, med korniga bilder och en stundvis markerad klippning från slow motion till hastiga jump cuts, 1970-talets filmestetik. Tyvärr har man i bå­da filmerna också importerat det reaktionära hämnartema som under den perioden frodades som en backlash på 1960-ta­lets kriminalvårdsliberalism. Här finns således inga psyko­logiska eller sociala motiv till brottsligheten. Skurkarna är rätt och slätt onda och förtjä­nas att utrotas som ohyra.

I Hodges film kompenseras hämnarmotivet av att huvud­personen själv alltmer ham­nar i ett moraliskt ödeland för att slutligen duka under för den våldsspiral han iscensatt. Något sådant utsätts inte Stal­lones rollkaraktär för här. Istället får dennes framfart snart karaktären av ett äro-fyllt krig, som inte minst ge­nom hans plötsligt påkomna moralism känns både kon­struerad och stötande.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-07-27.