Evolution

USA 2001. Regi: evolution_ver1Ivan Reitman. Manus: David Diamond David Weissmann, Don Jakoby. Foto: Michael Chapman. Musik: John Powell. I rollerna: David Duchovny, Julianne Moore, Orlando Jones, Seann William Scott
Biopalatset och Filmstaden i Malmö, Filmstaden i Lund.

Det finns en teori om att evolutionen på jorden skulle ha initierats av pro­teinkedjor eller kanske till och med av nedfrusna or­ganismer som anlänt hit genom meteoritnedslag. Om så är fallet kan vi alltså räkna med möjligheten att även nya organismer kan anlända från rymden. Ho­tet från en sådan ”smygan­de invasion” har exploate­rats i ett flertal science fic­tion-filmer. Mest verk­ningsfullt gjordes det i de två första versionerna av Världsrymden anfaller.

I Don Siegels klassiker från 1956 fick teorin paranoida övertoner som skickligt spelade både på den samti­da kommunistskräcken och på en tveksamhet inför det, alltmer konforma, amerikanska konsumtionssamhället som växte fram efter andra världskri­get. Philip Kaufmans nyin­spelning från 1978 gjorde en radikal omtolkning av Singels metaforik till att gälla den tilltagande nar­cissismen och alienatio­nen i hans egen 68-genera­tion.

Ivan Reitman (Ghost Busters, Twins) plöjer alltså i en mylla rik på möjligheter till att skapa allegoriska samtidskommentarer. Och hans film Evolution, om en evolutionärt expressmu­terande, utomjordisk bio­sörja som skapar panik i en sömnig håla i Arizona, skulle kunna vara utma­nande som parodi på vår arroganta självbild av människan som den högsta livsformen. Men Reitman gör ingenting av dessa giv­na förutsättningar.

De nya livsformerna – encelliga organismer, insekter, amfi­bier, dinosaurier, primater – stannar vid kuriöst ögongodis i bakgrunden. För i grund och botten är Evolution en avläg­gare till bröderna Farrellys låghumoristiska farser av typen Dum, dummare, det vill säga en samling klantskallars öden och äventyr. Och som sådan har filmen för­setts med ett antal dum­skalle-, prutt-och sexskämt lika tröttsamma som nå­gonsin de hos förebilderna. Skillnaden är att tempot här är betydligt långsam­mare och farsinslagen mindre djärva.

Ovanpå alltsammans har upphovsmännen dessutom lagt en kärlekshistoria lika övertygande som vore den hämtad ur en Staffan Hil­debrand-film. Det finns in­te tillstymmelse till gnista mellan de två forskarna Ira (David Duchovny) och Allison (Julianne Moore).

Överhuvudtaget vilar det en anda av slätstruken själ­löshet över hela produktio­nen, från manus till regi till klippning till skådespeleri ­allt genomsyras av en profillös anpassning till Hollywoods Mittfåra. Det är nästan så att man miss­tänker att vi här ser en film skriven, regisserad, producerad och spelad av just de utomjordiska va­relser som tog över mänskligheten i Världsrymden anfaller.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-07-18.