Conspiracy.com

USA 2001.antitrust Antitrust. Regi: Peter Howitt. Manus: Howard Franklin. Foto: John Bailey. Musik: Don Davis. I rollerna: Ryan Philippe, Tim Robbins, Rachel Leigh Cook, Glade Mani.
Filmstaden i Malmö och Lund

Det är omöjligt att bortse från att se Anti­trust, idiotiskt omdöpt till Conspiracy.com, som en allegorisk tvekamp mellan Linus Tonvalds (Linux) och Bill Gates (Windows), en ganska intressant och hyfsat hopsnickrade datorthriller som uppenbart inspirerats av det utdragna antitruståtal mot Gates som in­leddes 1998.

Milo Hoffman (Ryan Philippe) är en idea­listisk datornörd med föga intresse för peng­ar men brinnande ide för att gratis tillhan­dahålla produkter (shareware) mot att en­dast ta betalt för teknisk support.

Bokstavligen från arbetsplatsen i garaget snärjs han till den karismatiske datorbiljar­dären Gary Winstons (Tim Robbins) sektliknande företag, och sedan börjar en konspira­tionsintrig med stora likheter till Firman (1993). Lönnmord med utlagda villospår tar hand om både farliga konkurrenter och med­arbetare som anses illojala. Skurken bakom det hela står klart tämligen omgående, men filmen bibehåller ändå en spänning kring hur huvudpersonen ska kunna knäcka den till synes alltomfattande sammansvärjning­en för att nå världsdominans med ett nytt kommunikationssystem.

Brittiske Peter Howitt (Sliding Doors) gör ett gediget om än knappast innovativt re­giarbete. Manuset är dock svagt i karaktäri­seringen av rollgestalterna och deras motiv. Den ende som stannar kvar i minnet är Tim Robbins. Njutningsfullt förstärker han de re­dan uppenbara associationerna till Bill Gates i sin make-up, sitt kroppsspråk och sitt sätt att tala på. Hans rollporträtt är en träffsäker bild av en maktmänniska som döljer sina totali­tära ambitioner bakom en demokratisk och humanistisk fasad. Lätt att översätta till and­ra företagsledare, med andra ord.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-06-01.