Cecil B. DeMented

USA 2000. cecil_b_dementedRegi, manus: John Waters. Foto: Robert Stevens, Musik: Basil och Zoe Poledouris, Moby m fl. I rollerna: Stephen Gorr’, Melanie Griffith, Agda Witt, Mink Stole.
Spegeln i Malmö, Kino i Lund.

John Waters senare filmer, som Cry-Baby (1990) och Pecker (1998), har ofta känts som lite doftlösa västanfläktar av hans tidigare anarkistiskaorgier i dålig smak: Pink Fla­mingos (1972) och Female Trouble (1974). Desto mer glädjande är det därför att Cecil B DeMented inte bara är Waters hyllning till den typ av egensinniga, lågbudgetfilmande galningar som han själv varit, utan även en återgång till hans egna aggressiva utfall mot den etablerade filmindustrins es­tetiska och tematiska likrikt­ning – nu än mer bokstavligt.

Militanta filmterroristerna The Sprocketholes, under ledning av regissör Cecil B. De­Mented (Stephen Dorff), kid­nappar Hollywoodstjäman Honey Whitlock (MelanieGriffith) till sitt filmprojekt: ett manifest mot det konstnärliga förtryck som familjefilmer i Hollywoods mittfåra utgör.

Gruppens filmade våldsaktioner mot biografer och filminspelningar uttryck­er inte baraderas politiska idéer utan är också en del av den ultrarealism som De­Mented förespråkar. Likheterna till den sektlik­nande Symbiotiska Befrielsearméns kidnappning och hjärntvättning av tidningsmagnatdottern Patricia Hearst på 1970-talet är knap­past en slump, och förses med en ironisk knorr av att Hearst själv medverkar i en biroll.

Temat öppnar naturligtvis också för en rad interna film­skämt, till exempel biograf­skylten med texten ”Paradi­sets barn – nu äntligen dubbad till engelska”, en skymf mot denna franska klassiker. Eller Honeys straffdom över regissören till den fiktiva men bara alltför sannolika uppföl­jaren till Forrest Gump, kallad Gump Again, då hon utbrister: ”Ingen mer gratis­mat på filmfestivaler för dig, din medelmåtta!” innan hon fyrar av en salva från sitt ma­skingevär.

Den oinvigde går knappast lott­lös. Här finns rikligt med kom­pensation i filmens råa energi, drastiska och serietidningsar­tade dialog samt Waters oefterhärmliga sätt att vända samhällets värdeskala för vad som är normalt på huvudet. Samhällets marginaliserade outsiders, avvikare och förlo­rare återupprättar han som hjältar i kampen mot samhäl­lets förtryckande påbud om likriktning.

Just därför står också han för en tradition av äkta kultfilmer långt innan beteck­ningen blev en slapp mark­nadsföringsslogan för uddlös dasshumor av typen Little Nicky.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-03-09.