Atman

Finland/Tyskland 1996. Regi, foto: Pirjo Honatman1kasalo.
Kino i Lund

Pirjo Honkasalos prisbe­lönta dokumentär Atman skildrar en svårt handikap­pad och fattig medelålders mans pilgrimsfärd efter sin mors död. Bitvis med sin brors hjälp men mest för egen kraft lyckas denne de­formerade, benförlamade, djupt religiöse och ytterst en­vise Jamana Lal Balat ta sig 600 mil från kusten upp till Ganges källor vid Himalaya.

Till råga på allt möter han, som dittills inte hyst något hopp om att uppleva kärle­ken, en kvinna som älskar honom för hans inre och som blir den enda som fullföljer hela resan med honom. I de­ras triumfartade återkomst till Balais hemby sluts cir­keln. Titeln Atman, som be­tyder själ, får här sin mest konkreta innebörd. För om något handlar filmen om sjä­lens triumf över en kropp som huvudpersonen kallar sitt fängelse.

Honkasalo har som under sin karriär växlat mellan spel- och dokumentärfilm. Hon visar oss färden nästan som om den filmats med en dold kamera. Med endast in­fogande av till största delen förklarande texter delas fil­men in i olika kapitel för de viktigaste stationerna under pilgrimsfärden. Det och någ­ra inslag där huvudpersonen tycks tala direkt till regissö­ren och publiken är det enda som märks av filmarens när­varo.

Det är en enkel men knap­past banal film som undviker en såväl nedlåtande som sen­timental eller glorifierande hållning i sin personskild­ring. Balai är ingen förklädd ängel, vilket knappast för­minskar hans kraftpresta­tion. Och det ökar i sin tur re­spekten för Honkasalos do­kumentära estetik.

© Michael Tapper, 2001. Sydsvenska Dagbladet 2001-02-02.