X-Men

xmen_ver1USA 2000. Regi: Bryan Singer. Manus: David Hayter. Foto: New­ton Thomas Sigel. Musik: Michael Kamen. I rollerna: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Anna Paquin.

Royal i Malmö, Filmstaden i Lund

Det kan tyckas stö­tande att inleda en se­rietidningsbaserad actionfilm om muterade övermänniskor som kämpar mot varandra med en glimt av Förintelsen i ett tyskt koncentrationsläger år 1944. Scenen ger dock en so­cial och psykologisk glimt av ondskans rötter. Annars redu­ceras ju gärna ondskan till en vansinnesskrattande knäpp­gök med Napoleonkomplex.

Dels fångar scenen fröet till det människohat som filmens superskurk , den före detta lä­gerfången Erik Lehnsherr ali­as Magneto (Ian McKellen), bär på. Dels blir den en på­trängande, obehaglig parallell mellan dåtidens rasideologi och det paranoida mutanthat (läs: främlingsfientlighet) som den McCarthy-liknande sena­torn Robert Kelley (Bruce Da­vidson) piskar upp.

För även en berättelse ut­ifrån helt fantasibetonade och fantastiska premisser handlar ju egentligen om vår samtid och kräver en inre logik. Det har X-Men bemödat sig så mycket om att stora delar av filmen går åt att förklara och motivera mutanternas – X-människornas – särdrag.

Tillsammans med ett åter­hållsamt berättartempo och en klippning som inte oavbrutet attackerar nervbanorna upp­levs kanske filmen stundvis som tungfotad och omständlig. Regissör Singer (De miss­tänkta/The Usual Suspects, 1995) kompenserar emeller­tid med ett atmosfärrikt bildbe­rättande och en associativ scenografi som oavbrutet under­stryker mutanternas utanför­skap och den tragiska dimen­sionen i deras superkrafter.

Till god hjälp är britterna Ian McKellen och Patrick Stewart i rollerna som de tidi­gare vännerna – nu ledarna för de två konkurrerande mu­tantgrupperna – samt Hugh Jackman och Anna Paquin som de känslomässigt skada­de mutanterna Wolverine re­spektive Rogue. Men så är för­stås deras rollkaraktärer ock­så de mest utvecklade.

Andra är tyvärr torftigt skissartade: Jane Grey (Fam­ke Janssen), Storm (Halle Ber­ry) och Cyclops (James Marsden) fungerar till exempel märkligt nog som hjälpredor till Wolverine trots att deras superkrafter förefaller vida överlägsna. Och då ska vi inte tala om skurksidans motsva­righeter, vilka alla fungerar enligt de simplaste klichéprin­ciperna för blint lydande un­derhuggare till skurkbossen.

Slutligen bidrar även den symboliskt överladdade slut­uppgörelsen på Frihetsgudin­nan med sina modelliknande specialeffekter och sin melo­dramatiskt förutsägbara dra­maturgi till att dra ned helhetsintrycket för en annars in­tressant och underhållande film.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-08-02.