Vägen till El Dorado

road_to_el_dorado_ver1USA 2000. Animation. The Road to El Dorado. Regi: Eric Bibo Bergeron, Don Paul. Manus: Ted Elliott, Terry Rossio. Musik Ston John. Originalröster: Kevin Kli­ne, Kenneth Branagh, Rosie Pe­rez, Armand Assante. Svenska röster: Fredde Granberg, Peter Settman, Alexandra Rapaport, Richard Wolf.

Filmstaden i Malmö och Lund

Prinsen av Egypten var ett på många sätt heroiskt projekt på ett svårt ämne, men trots sin storslagna miljöskildring, ibland tekniskt briljanta animation och fanta­sifulla bibeltolkning blev den ingen större succe.

Produktionsbolaget Dream­Works – med Steven Spielberg i ledningen – andra för­sök i genren tar sig även den an en historisk myt men med betydligt sämre resultat.

Till att börja med är El Dorado inte, som filmen förespe­glar, namnet på en plats. Namnet betyder den förgyllde och hade sitt ursprung i en syda­merikansk indianstams ritual att låta varje ny hövding pudras med guldstoft och sedan föras ut på en sjö för att tvät­tas.

Den för indianerna så tra­giska mytologiseringen av ri­tualen utvecklades till att den­ne förgyllde hövding egentli­gen härskade över en sago­stad, Manoa, där gatorna var av guld och speglades i den paradisiska sjön Parima.

I århundraden letade otali­ga expeditioner efter denna sinnebild för den västerländ­ska kolonisationens girighet. Massakrer och skövlingar följde i expeditionernas fram­fart.

Vägen till El Dorado bekym­rar sig emellertid varken om legenden eller om dess histo­riska bakgrund.

Istället tvingas vi uthärda två korkade och påfrestande bedragare som av en slump får tag på en karta, av misstag hamnar på ett av Cortez skepp till Sydamerika i början av 1500-talet och som naturligt­vis – i en svag berättelse som den här – landar direkt på just den strand som beskrivs på kartan. Strax därefter prome­nerar de obekymrat in i den guldfyllda staden, där de barnsligt naiva infödingarna som ur en gammaldags lov­sång till kolonialismens lov, omedelbart hyllar dem som gudar.

Animationen är även den för­åldrad. Bakgrunderna är sta­tiska, rollgestalterna kantigt tecknade med ett ytterst be­gränsat kroppsspråk och be­rättelsen är en tunt spunnen och ytterst uttänjd tråd.

DreamWorks måste komma med något betydligt bättre om de vill konkurrera med det just nu konstnärligt mycket vitala Disney.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-10-22.