U-571

u_five_seven_one_ver2USA 2000. Regi: Jonathan Mos­tow. Manus: Jonathan Mostow, Sam Montgomery, David Ayer. Foto: Oliver Wood. Musik: Richard Marvin. I rollerna: Mat­thew McConaughey, Bill Parton, Harvey Kakel, David Keith.

Bropalatset I Malmö, Sandrews i Lund.

Som en fortsättning på provokationerna mot de brittiska nationalkäns­lorna i Patrioten kommer U-571, en film som fiktiona­liserar hur de allierade kom över tyskarnas krypteringsmaskin Enigma. Pliktskyldigt redovisar man historiska fak­ta om hur engelsmännen i två egentligen slumpartade mili­tära konfrontationer 1941 och 1942 tog en Enigmamaskin respektive ett chifferdoku­ment från tyska ubåtar. Ame­rikanerna gjorde också en sådant kap, men först år 1944.

I filmen – som utspelas 1942 och verkar rida på en våg av flaggviftande nostalgi kring andra världskriget – är det för­stås enbart amerikaner inblan­dade. Och deras militära insats är, på tvärs mot de historiska källorna, resultatet av en om­sorgsfull planering av under­rättelsetjänsten. Med en ubåt ombyggd för att likna tyskar­nas utför man ett över­raskningsanfall. Efter ett visst manfall tar man den tyske kap­tenen till fånga. Det visar sig naturligtvis vara en dålig idé eftersom denne, i klassisk nazi-skurktradition, är en kallham­rad mördare som förtjänar att slås ihjäl som en galen hund.

U-571 är föga mer än en variant på tidigare klichébemängda ubåtsfilmer som Jakten på Röd Oktober (1990) och Rött hav (1995) med en påklistrad Rädda menige Ryan-scen där några amerikaner dör för att vi lite pliktskyldigt ska under­visas om att krig är ett helvete. Med undantag av den scenen är händelseutvecklingen näs­tan stötande lättvindig fram till den heroiska finalen.

Länge känns den i och för sig habilt klippta filmen spän­nande därför att man hela tiden väntar sig komplikatio­ner eller någon oanad vänd­ning i handlingen. Men här finns inte ens någon Spionen som kom in från kylan-liknande mullvad i amerikanernas led. Därmed legitimeras inte heller avvikelsen från de verkliga händelseförloppen som inspirerat U-571 och som man efter filmens rump­hugga slut inser skulle ha varit ett bättre manusunderlag.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-11-10.