The Filth and the Fury

filth and the fury tidningStorbritannien/USA 1999. Dokumentär. Regi: Julien Temple. Kompletterande foto: Geordie Devas. Musik: Sex Pistols. Medverkande: John Lydon (Johnny Rotten), Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock, John Ritchie (Sid Vicious).

Spegeln i Malmö

”Flogging a Dead Horse” var den träff­säkra, nihilistiskt ironiska men i slutänden publikförak­tande cyniska titeln på ett Sex Pistols-samlingsalbum från 1979 vars enda syfte var att förmå köpstarka punknördar att köpa skåpmat i ny för­packning. På samma sätt för­håller det sig med filmen The Filth and the Fury.

Från en flyktig historieana­lys av efterkrigstidens Stor­britannien är vi snabbt tillba­ka i samma okritiskt återgiv­na anekdoter som i Malcolm McLarens egorunkande själv­lanseringsnummer, filmen The Great Rock’n’Roll Swindle, även den i regi av Julien Ternple. Nu är perspektivet omvänt: McLaren demoniseras, och de åldrande rockikonerna får återupprepa samma historier som de dra­git på längden och tvären i ti­digare intervjuer,

Inte oväntat tar filmen den slagkraftige John Lydons par­ti. Och utifrån sin självbiogra­fi Rotten gör han, med sam­ma renons på ödmjukhet som McLaren, anspråk på att vara punkens sanne upphovsman i kläder, scenutspel, medieatti­tyd och som musikinspiration.

Rockjournalisten Jon Savages grävande historieskriv­ning i boken England’s Drea­ming om Sex Pistols och The Clash som prefabricerade för­packningar för att lanseras på rockmusikmarknaden av sina respektive managers avfärdas givetvis av Lydon. Men Savages journalistiska efterforsk­ningar är övertygande, oav­sett önsketänkandet hos Lydon och hos alla oss som var deras publik för snart 25 år se­dan. Att banden sedan inspi­rerade till en alternativ musik­rörelse blandarbetar- och me­delklassungdomen i de brittis­ka storstädernas arbetarung­dom är en annan sak och får beteckna dåtidens sociala frustrationer.

Filmens suddiga och korniga sammelsurium av videobil­der, inklippta från tv-program och filmer under intervjuerna, känns mest som ett desperat försök från en samling före­dettingar – inklusive regissör Temple – att krama ännu en slant ur sagan om Sex Pistols. Sedan kan de prata hur myck­et de vill om kreativitet.

© Michael Tapper, 2000