Stigmata

stigmataUSA 1999. Regi: Rupert Wain-wright. Manus: Tom Laza«, Rick Ramage. Foto: Jeffrey L Kimball. Musik: Billy Corgan, Elia Cmiral. i rollerna: Patricia Arquette, Gabriel Byme, Jonathan Pryce, Nia Long.

Filmstaden i Malmö och Lund

Lågsäsong på bio tycks vara dump­ningssäsong för försumba­ra titlar från det gångna amerikanska filmåret. Stigmata lever främst på sitt stylade foto och associ­ativa montage. Knappast överraskande har regissö­ren främst meriterat sig in­om rockvideo och reklam­film. Berättelsen är ett teo­logiskt mischmasch. Den är pretentiös, tillkrånglad och långa stunder enbart förvirrad. Ingredienser slarvas ihop från bland an­nat Exorcisten, Kristi sista frestelse och Jacobs inferno.

En ung kvinna (Patricia Arquette) i Pittsburgh, USA, blir besatt av vad som förefaller vara demoner, utvecklar svåra stig­matasår och börjar i trans nedteckna ett dittills okänt evangelium. En katolsk präst (Gabriel Byrne) skickas dit av Vatikanen för att utreda saken.

Det börjar någotsånär intressant men förlorar sig snabbt i ett överflöd av poänglösa hallucinationer och skruvade skolteaterta­blåer. Ett betecknande ex­empel på det sistnämnda är då Arquette till Enya­liknande musik plötsligt förvandlas till helgonet Franciskus av Assissi. Rik­tigt hur det hänger ihop med resten av denna skräckbetonade paranoia-thriller, där ondskans röt­ter står att finna i den ka­tolska kyrkans funda­ment, framkommer inte.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-06-16.