Skulls

skullsUSA 2000. The Skulls. Regi: Rob Cohen. Manus: John Pogue. Foto: Shane Hurlbut. Musik: Randy Edelman. I roller­na: Joshua Jackson, Paul Wal­ker, H.M. Harper, Leslie Bibb.

Filmstaden i Malmö och Lund

– Här är antagningsbeskedet till vilken som helst av de juridik-utbildningar du väljer att söka.

– Men jag har inte sökt till någon juridikutbildning än.

– Tänka sig.

Denna bisarra dialog är tänkt att framkalla rysning­ar i paranoiathrillern Skulls, men drar tillsam­mans med en hel del andra klumpiga överdrifter ner helhetsintrycket i en annars flyhänt regisserad film om ett angeläget ämne. För det är tänkt att handla om en självutnämnd social elit som tar sig rätten att hjälpa fram varandra till maktpositioner och som bokstavligen anser sig vara bättre människor än oss andra i patrasket. Det kan röra sig om allt från den italienska frimurarlogen P2 till svenska finansmän och politiker som sluter infor­mella överenskommelser i bastun på golfklubben.

I det här fallet heter före­bilden Skulls and Bones, ett hemlighetsfullt elitsällskap på Yale College i USA med anor tillbaka till 1700-talet. Man har fostrat ett otal framstående företagsledare och politiker i USAs histo­ria, bland annat förre presi­denten George Bush och so­nen George W. I filmen nämns dock inte lärosätet i fråga, men med stora Y:n li­te här och där förstår vi vad som av­ses.

Handlingen börjar bra med en rättrådig arbetargrabb, tillika roddstjärna i skol­laget, som korrumperas av att bjudas in i de fina sa­longerna. Han lossar på sina tidigare vänskapsband, men tvingas till ett moraliskt ställningstagande då hans journaliststuderande rums­kamrat mördas under sina efterforskningar av sällska­pet.

Det som kunde ha utveck­lats till ännu en tonårsrysare där skolmiljön förvandlas till slakthus behåller på ett respektingivande sätt sina ambitioner att berätta om ett antidemokratiskt inslag som dessvärre har infekterat samhällen över hela värl­den. Skulls är dess­utom påtagligt skickligt regisserad och klippt, med en nervigt rörlig kamera och överraskande bildövergång­ar som effektivt förstärker thrilleratmosfären.

På minuskontot står en nå­got stel och uttryckslös skå­despelarensemble och en händelseutveckling som efterhand blir alltför skru­vad för att kunna tas på all­var. Visst gör lönnmord, tvångsbehandling på psyket och andra våldsmetoder att det blir mer action. Men jag menar, har slipsnissarna i Skulls aldrig hört talas om repressiv tolerans?

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-07-23.