Simon Sez

simon sezTyskland/Belgien/USA 1999. Regi: Kevin Elders. Manus: Andrew Miller Lowry. Foto: Avraham Karpick. Musik: Brian Tyler. I rollerna: Dennis Rodman, Emma Sjöberg, Xin-Xin, John Pinette.

Filmstaden i Malmö

En klar favo­rit till kalkon. Basketbollstjärnan Dennis Rodman och fotomodellen Emma Sjöberg är frilansan­de agenter med hundra pro­cents styling och noll pro­cents trovärdighet i denna amatörvideoliknande ska­pelse, där till och med de da­torgenererade specialef­fekterna ser hemmasnick­rade ut. Att tala om skåde­speleri i sammanhanget vo­re befängt, och eftersom producenterna har åtskilli­ga Jean-Claude Van Dam­me-filmer på sitt samvete finns det heller inga ambitioner i den riktningen.

Därmed befrias visserli­gen åskådaren från pin­samma pretentioner men tvingas istället uthärda andra påfrestningar. Här finns t.ex. en Jim Carrey-kopia lika förälskad i sina in­fantila grimaseringar som originalet men med mindre talang. I stället är den komiska höjdpunkten en föregivet erotisk scen, där Dennis och Emma pucklar på var­andra i kung fu-stil som förspel till stroboskopbelysta intimiteter i sänghalmen.

Jag borde känna mig upprörd över den antikverade bögstereotypen som den brittiske gangsterbos­sen utgör, men filmen är så talanglös att det närmast känns passande. Här upp­fyller till och med tekniska aspekter som klippning, filmfoto, scenografi och be­rättarmässig logik inte ens minimikraven för biograf­film. Och i videobutiken blir den en garanterad dammsamlare. Den är nämligen inte enbart kal­konartat dålig utan också oerhört tradig, vilket är det mest förödande för något som går under rubriken action.

© Michael Tapper, 2000. Sydsvenska Dagbladet 2000-05-07.